Notícies i Articles

idAPEU participa en el seminari web ‘Les APEU i els reptes pel teixit industrial – PAE’ que va tenir lloc el 26 de maig de 2021.
Aprovada la Llei de les APEU de Catalunya
Llei 15/2020, de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana
Guia de conceptes bàsics per la constituació i gestió de les APEU