idAPEU

L’Institut per al Desenvolupament de les APEU és una agrupació d’entitats, empreses i professionals, de caràcter multidisciplinar, organitzats en l’objectiu comú de facilitar la creació i desenvolupament de les àrees de promoció económica urbana i els polígons d’activitat econòmica a Catalunya.

Les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU) es plantegen com una adaptació dels BID (Business Improvement District) a una realitat més pròxima a les característiques de la societat i el comerç a Catalunya, des d’una perspectiva de crear un instrument jurídic, públic-privat, que afavoreixi l’autogestió de l’economia comercial.

Els objectius que es pretenen de les APEU son:

Modernitzar i promocionar el comerç.
Millorar la qualitat de l’entorn urbà.
Consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment eficient.
Incrementar la competitivitat de les empreses.
Afavorir la creació d’ocupació.

La regulació de les APEU és aplicable també a les àrees de promoció econòmica urbana que es constitueixen i desenvolupen en polígons d’activitat econòmica, identificant les naus i parcel·les incloses amb els locals d’aquelles.

Per tant, els PAE es defineixen com una zona geogràfica d’un o diversos municipis, prèviament delimitada, integrada per naus, parcel·les de servei i parcel·les sense construcció situades dins el seu àmbit i en què es preveu l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general que defineixen les APEU.

Principals membres:

Cardedeu Legal Advocats SLP

Egarasalut SL